Läheisille

  • Mitä on läheisriippuvuus?
  • Tarvitsetko keinoja saada päihderiippuvainen hoitoon?
  • Tarvitseko tukea itsellesi?
  • Millaista tukea on saatavilla läheisille?

Rakkaan ihmisen päihdeongelma on läheisten painajainen.

Se alkaa huolella ja jatkuu pahalla mielellä. Sitten se ottaa elämästä ilon, mielenrauhan ja turvallisuuden tunteen. Lopuksi se vie ihan kaikki voimat. Jäljelle jää tyhjyyden tunne ja katkera pohdinta: mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Päihderiippuvuudesta tulee ikävä kyllä aina myös läheisten ongelma, sillä läheiset joutuvat aina jollakin tapaa sopeutumaan riippuvuuden mukanaan tuomaan epänormaaliin käytökseen. Tämä ei ole pelkästään ydinperheissä tapahtuva ilmiö, vaan asia koskettaa usein myös työkavereita, ystäviä ja kauempana olevia sukulaisia suoraan tai välillisesti. Riippuvuuden luonteeseen kuuluu, että päihdeongelmainen ei kuitenkaan näe tilannettaan kuten lähipiiri ja keskusteluyritykset aiheesta saavat aikaan jännitteitä ja riitoja.

Millaista apua tarvitset?

Tutustu tästä Frian läheishoitoon.

Ota yhteyttä asian tiimoilta, niin voimme keskustella, millainen apu sopii sinun tilanteeseesi.

Läheiset mukana Frian päihdehoidossa

Läheisten kokemukset ja tunteet, jotka päihderiippuvuus on saanut aikaan, ovat merkittävässä roolissa Frian päihdehoidossa. Päihderiippuvaisen toipumisen kannalta on tärkeää ymmärtää läheisten näkökulma ja saada kuulla henkilökohtaisesti, miten päihderiippuvuuden ilmiöt näyttäytyvät hänen kohdallaan. Riippuvuuteen kuuluvasta kieltomekanismista johtuen niitä on kuitenkin verrattain turhaa yrittää kertoa ilman päihdehoidossa tapahtuvaa kiellon murtumista. Ennen kuin läheiset tulevat mukaan prosessiin, teemme useita viikkoja intensiivistä päihdetyötä, jotta päihdehoidossa olevalla henkilöllä on kyky vastaanottaa esiin tulevat asiat.

Me, Frian kokeneet terapeutit, tiedämme ja tunnemme riippuvuuden ilmiöt läpikotaisin, mutta sinä läheisenä tiedät ja tunnet parhaiten millaista on jakaa arkea sinulle tärkeän ihmisen kanssa ja miten hänen päihderiippuvuutensa siinä näkyy, kuuluu ja tuntuu. Parhaan lopputuloksen saamme aikaan tekemällä yhteistyötä.

Pyydämme sinulta, että osallistut läheisille tarkoitettuun hoito-osioon, vaikka se vaatisikin hieman erityisjärjestelyjä.

Läheisille tarkoitetuissa hoito-osioista saat myös ammattilaisten apua, vertaistukea ja hyviä työkaluja läheisenä koettujen asioiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Osallistuminen avaa mahdollisuuden saada lisätukea läheisenä toipumiseen, mikä on tarpeen melko usein. Lisätietoa Frian päihdehoidosta saat täältä.