Minnesota-hoito

Minnesota-malli on todistetusti tehokas tapa hoitaa alkoholismia. Hoitomallilla on pitkä historia ja Fria-klinikan henkilökunnalla vahva ammattitaito sen toteuttamisessa tehokkaasti ja hoidossa olevaa henkilöä kunnioittaen.

Minnesota-hoidon historiaa

Minnesota-hoito aloitettiin pian toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa sijainneessa Hazelden-nimisessä paikassa. Nimi Minnesota-malli viittaa hoitofilosofian syntysijoille. Hoitofilosofian pohjalla on Anonyymien Alkoholistien luoma toipumisohjelma, jonka pohjalle rakennettiin ammattimainen hoito-ohjelma erona AA:n puhtaasti vertaistuelliseen luonteeseen. Näistä taustoista johtuen hoitomallia kutsutaan monissa maissa ”12-askeleen hoidoksi”. Yhdysvalloissa tehtävän päihdetyön arvioidaan pohjautuvan 90-prosenttisesti tämän mallin mukaiseen ajattelutapaan (Lähde: Heikki Oinas-Kukkonen 2013.)

Minnesota-hoidon tunnuspiirteitä

  • Alkoholismi on krooninen ja primaarinen sairaus.
  • Alkoholismi ei ole kenenkään syytä. Kun alkoholismia ei pidetä moraalisena ongelmana, vaan sairautena, henkilön on mahdollista kohdata, myöntää ja hyväksyä tilanteensa.
  • Alkoholismi on kokonaisvaltainen sairaus.
  • Sairauteen kuuluvan kieltomekanismin purkaminen on yksi keskeisiä asioita hoidossa. Tämän seurauksena tapahtuu motivoituminen päihteettömään elämään, mikä ei usein ole tilanne vielä hoitoon tullessa.
  • Hoitotavoitteena päihdehoidossa on täysraittius.
  • Hoidon yhteydessä saatavalla vertaistuella on positiivinen vaikutus hoidon toimivuuteen.
  • Alkoholismi on myös läheisiin vaikuttava sairaus ja siksi apua tarjotaan myös heille.

Yhteväisyyksistä huolimatta Minnesota-malli ei ole yksi yhtenäinen hoito-ohjelma, jota annetaan samanlaisena kaikissa hoitofilosofiaa toteuttavissa paikoissa. Se on enemmän kattotermi käytetylle hoitofilosofialle. Minnesota-malli itsessään on laaja termi ja jokainen hoitomallia toteuttava hoitotaho luo itse omat käytäntönsä ja niiden toimintamalleissa on eroja.

Minnesota-hoito Fria-klinikalla

Fria-klinikan vahvuuksia ovat henkilökunnan pitkä kokemus alalla ja ammatillisuus. Tällä on iso merkitys hoidon sisällön ja laadun kannalta. Kaikilla hoitotyötä tekevillä on sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus. Tämän lisäksi Fria-klinikalla on käytössään koulutusmalli, jonka avulla uudet tekijät perehdytetään ja koulutetaan Minnesota-mallin mukaiseen työhön. Jokaisella tekijällä on myös omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pitäen samalla kiinni hyviksi todetuista toimintatavoista.

Vaikka hoitomallissa on tiettyjä kaikille yhteisiä tavoitteita kuten täysraittius, jokainen hoitoontuleva henkilö nähdään yksilönä, jolla on omat arvokkaat erityispiirteensä. Nämä otetaan huomioon hoidon sisällä. Fria-klinikan henkilökunnan pitkä kokemus ja ammattitaito mahdollistavat tämän. Lue lisää Fria-klinikan hoidosta tai ota meihin yhteyttä.