Laitoshoito

Laitoshoidossa voit keskittyä toipumiseen ilman häiriötekijöitä.

Kenelle?

Frian laitoshoito on tarkoitettu päihdeongelmaisille, joilla riippuvuuden seuraukset ovat jo sen verran vakavia, että intensiiviselle päihdehoidolle on tarve. Laitosjakson aikana käydään läpi intensiivinen terapiaohjelma, jonka avulla on erinomaiset mahdollisuudet päästä päihteiden käytöstä eroon. Merkittävä osa hoidossa olevista tulee suoraan työelämästä.

Laitoshoidon etuna avohoitoon verrattuna on, että laitosjakson aikana kykenee keskittymään terapiaan ja omaan toipumiseensa ilman arkielämän kiireitä ja haasteita. Hoitokeskuksen miellyttävä ja rauhallinen ympäristö tukevat tätä. Laitoshoito on tärkeää henkilöille, joiden riippuvuus on edennyt vaiheeseen, jossa terapianjakson läpikäyminen päihteettömänä avomallisena on haastavaa.

Autamme mielellään arvioimaan, kumpi vaihtoehdoista sopii sinun tai läheisesi tilanteeseen paremmin.

Laitoshoitoon hakeutuvilla henkilöillä on yleensä merkittäviä sosiaalisia seurauksia päihteiden käytöstä, mikä heijastuu ongelmina ihmissuhteissa sekä läheisten uupumisena. Hoitoon tulevan henkilön tunne-elämässä on tyypillisesti ahdistuneisuutta, syyllisyyttä ja häpeää päihteiden käytön seurauksena. Osalla saattaa olla laillisia seurauksia, kuten esim. rattijuopumus. Kyseessä voi olla ensimmäinen kontakti päihdehoitoon tai hoitokontakteja päihdeongelman vuoksi voi olla useampia joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Fria-klinikan laitosmallinen päihdekuntoutus sopii parhaiten seuraaville henkilöille:

 • Alkoholistit ja sekakäyttäjät, joiden toimintakyvyssä ei ole merkittäviä rajoitteita. Iso osa hoidossa olevista ovat työelämässä.
 • Työterveyden kautta hoitoon ohjatut päihderiippuvaiset
 • Täysi-ikäisille. Korkea ikä ei ole esteenä, jos kognitiiviset kyvyt ovat intensiiviseen terapiamuotoiseen hoitoon soveltuvat.
 • Alkoholistit ja sekakäyttäjät, joiden riippuvuus on edennyt vaiheeseen, joka edellyttää täyttä keskittymistä terapiaan.

Voit aina olla meihin luottamuksellisesti yhteydessä, niin autamme tilanteen arvioinnissa. Numeromme on 010 319 0470.

Laitoshoidon sisältö

 • Intensiivijakso kokonaisuudessaan 28-35 vrk
 • Ensimmäinen 7 vrk arviointijaksoa, jonka aikana
  • Laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä hoitoontulevan henkilön kanssa
  • Lääkäri- ja sairaanhoitajan palvelut
  • Henkilökohtaiset keskustelut
  • Ryhmämuotoista terapia
 • Jälkimmäinen 21-28 vrk kuntoutusjaksoa, jonka aikana
  • Ryhmämuotoista ohjaajavetoista terapiaa päivittäin ark. 8-17 ja viikonloppuisin erillisen aikataulun mukaan
  • Luennot riippuvuuden kehittymisestä ja etenemisestä
  • Yksilökeskustelut kuntoutussuunnitelman mukaisesti
  •  Sukupuutyöskentely
  • Päihteiden käytön aiheuttamien kokemusten ja elämän tarinan läpikäyminen
  • Päihteiden käytön seurausten tarkastelu suhteessa asiakkaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.
  • Omien voimavarojen tunnistaminen, suuntautuminen raittiiseen elämään ratkaisukeskeisellä työotteella.
 • Läheisviikonloppu laitosjakson loppupuolella. Läheisviikonloppu on tärkeä osa koko perheen toipumista.
 • Jatkohoito kerran viikossa n. 11 kk:n ajan intensiivijakson käyneiden vertaisryhmässä.
 • Intervallijakso raittiin elämän tukena kuntoutussuunnitelman ja tarpeen mukaan.

Laitoshoidon hinta ja maksaminen

Laitoshoidon hinta on 6500 euroa. Fria-Klinikalla on sosiaali- ja terveysviranomaisen lupa ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen tuottamiseen ja palvelu on arvolisäverotonta. Maksusitoumuksella hoitoon tulevien on haettava maksusitoumus omalta kaupungilta tai kunnalta ennen hoidon aloittamista. Teemme kuntien kanssa yhteistyötä palvelun tarpeen arvioinnissa ennen hoitoa ja sen aikana.

Hoitoon voi hakeutua myös itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Näissä tapauksissa hoidon maksaja tulee olla selvillä ennen hoidon aloittamista. Maksaja on yleensä henkilö itse, hänen lähipiirinsä tai työnantajansa.

Mikäli haluat keskustella eri maksuvaihtoehdoista, soita numeroomme 010 319 0470.

Missä?

Hoitolaitoksemme sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa. Vaikka matkaa Helsingin keskustasta on vain 30 kilometriä, sijainti on rauhallinen ja mahdollistaa keskittymisen hoitoon. Tilat ja tunnelma ovat hyvin kodinomaiset, mikä tukee myös toipumistasi yhdessä kokeneiden tekijöiden toteuttaman terapian kanssa.