Avohoito

Kenelle?

Avohoito on tarkoitettu päihdeongelmaisille, joilla riippuvuuden seuraukset ovat jo sen verran vakavia, että päihdehoidolle on tarve, mutta joiden toiminta- ja kognitiiviset kyvyt ovat sellaisia, että kykenevät osallistumaan intensiiviseen terapiamuotoiseen hoitoon. Merkittävä osa hoidossa olevista tulee suoraan työelämästä ja avomuotoinen pääosin ilta-aikaan tapahtuva kuntoutus mahdollistaa töiden tekemisen hoitojakson aikana.

Avohoidon edellytyksenä on, että hoidossa oleva henkilö kykenee elämään terapiajakson alettua päihteettömänä ilman hoitokeskuksen ympäristön tuomaa tukea, joka on puolestaan tarjolla laitosmallisessa vaihtoehdossa.

Avohoitoon hakeutuvilla henkilöillä on yleensä jo sosiaalisia seurauksia päihteiden käytöstä, mikä heijastuu ongelmina ihmissuhteissa sekä läheisten huolena. Hoidossa olevan henkilön tunne-elämässä on yleensä ahdistuneisuutta päihteiden käytön seurauksena. Osalla saattaa olla laillisia seurauksia, kuten esim. rattijuopumus. Kyseessä voi olla ensimmäinen kontakti päihdehoitoon tai hoitokontakteja päihdeongelman vuoksi voi olla useampia joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Fria-klinikan avomallinen päihdehoito sopii parhaiten seuraaville henkilöille:

 • Alkoholistit ja sekakäyttäjät, joiden toimintakyky on normaali
 • Työelämässä oleville päihderiippuvaisille
 • Työterveyden kautta hoitoon ohjatut päihderiippuvaiset
 • Täysi-ikäisille. Korkea ikä ei ole este, jos kognitiiviset kyvyt ovat terapiamuotoiseen hoitoon soveltuvat.

Fria-klinikan avomallinen päihdehoito ei sovellu ensisijaisesti seuraaville kohderyhmille:

 • Alkoholistit ja sekakäyttäjät, joiden riippuvuus on edennyt vaiheeseen, jossa terapian toteuttaminen vaatii täyden keskittymisen hoitoon hoitokeskuksessa.
 • Narkomaanit tarvitsevat yleensä pidempiaikaista hoitoa ja laitoshoitoa.
 • Alaikäiset ja hyvin nuoret aikuiset päihderiippuvaiset tarvitsevat yleensä pidempää terapiasuhdetta ja ohjausta.
 • Henkilöt, joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet esim. muistisairauksien vuoksi.
 • Vakavasti lääkeriippuvaiset.

Avohoidon sisältö

Avohoidon sisältö on:

 • Intensiivijakso yht. 5 -6 viikkoa (n. 25-50 h riippuen yksilöllisestä kuntoutussuunnitelmasta).
  • Intensiivijakson terapiat toteutetaan Fria-klinikan toimitiloissa Turussa.
  • Kuntoutussuunnitelman laatiminen yksityisesti
  • Luennot päihderiippuvuudesta
  • Ryhmämuotoista ohjaajavetoista hoitoa 3 x viikossa iltaisin 2-4 tuntia / ilta
  • Ohjatut pienryhmäkeskustelut ja yksilökeskustelut
  • Sukupuutyöskentely
  • Päihteiden käytön aiheuttamien kokemuksien ja seurausten läpikäyminen
  • Päihteiden käytön seurausten tarkastelu suhteessa asiakkaan sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.
  • Omien voimavarojen tunnistaminen, asiakkaan muutoksen tukeminen toimijana ja osallisuudessa ympäristöön.
 • Läheispäivä intensiivijakson aikana n. 8-10 h
 • Jatkohoito kerran viikossa n. 11 kk:n ajan intensiivijakson käyneiden vertaisryhmässä.

Avohoidon hinta ja hoidon maksaja

Avohoidon hinta on 3200€ (Alv 0%). Toiminta on avl 130a:n mukaista alv:tonta palvelua. Mahdollisen keskeytyksen sattuessa intensiivijaksolla, laskutus tapahtuu vain toteutuneista terapiatunneista 65€/h. Hoidon maksaja tulee olla selvillä ennen hoidon aloitusta. Hoitoon voi tulla itse maksavana, kunnan maksusitoumuksella tai työnantajan hoitoonohjaamana. Itse hoitonsa maksavien kanssa voimme sopia myös maksuaikatauluista.

Avohoidon aloittaminen

Voit aloittaa avohoidon käytännössä milloin vain. Hoidon aloittamiseksi ota yhteyttä meihin, niin voimme sopia asiasta. Voit olla myös luottamuksellisesti yhteydessä, jos olet huolissasi sinulle tärkeän henkilön päihteiden käytöstä.