Kuinka saada alkoholisti hoitoon?

Johtuen päihderiippuvuuteen kuuluvasta kieltomekanismista päihderiippuvainen ei yleensä itse myönnä tarvitsevansa apua. Hän ei välttämättä edes ajattele juomisensa olevan ongelma.

Päihderiippuvaisen lähellä elävät ihmiset ovat yleensä ensimmäisiä, jotka huolestuvat tämän päihteiden käytöstä. Läheisillä on myös keskeinen ja iso merkitys päihderiippuvaisen saamiseksi hoitoon. Suurin osa päihderiippuvaisista tulee hoitoon läheisten tekemän intervention eli puheeksioton ansiosta. Interventio vaatii oikea tekniikkaa ja ajoitusta.

Usein sanotaan, että alkoholistin täytyy olla itse motivoitunut, jotta voi raitistua. Tämä väite pitää osaltaan paikkaansa ja osaltaan ei. On totta, että raitistuminen, kuten mikä tahansa muukin elämänmuutos lähtee ihmisen sisältä. Sitä varmasti tarvitaan, jotta raittius kantaa.

Toisaalta harva alkoholisti on motivoitunut jättämään päihteen vielä hoitoon tullessaan. Laadukkaan hoidon tehtävä on muuttaa ulkoinen paine tulla hoitoon sisäiseksi motivaatioksi raitistua. Tämä puolestaan on meidän erityisosaamistamme. Kun tämä tapahtuu, hoitoon tulon alkuperäinen syy ei ole enää tärkeää. Raitistumiseen johtavan hoitoprosessin myötä raitistunut alkoholisti kokee yleensä raittiuden itsessään hyvin luonnolliseksi ja helpoksi tavaksi elää.

Näistä syistä intervention tavoite on saada alkoholisti suostumaan hoitoon lähtöön. Motivoituminen raitistumiseen puolestaan tapahtuu hoidossa käytävän hoito-ohjelman myötä.

Tässä sinulle muutama vinkki:

  • Puheeksioton tavoite on saada päihderiippuvainen hoitoon, ei puhua yleisesti tämän päihteiden käytöstä.
  • Hanki tietoa päihderiippuvuussairauden mekanismeista. Autamme mielellämme tässä.
  • Ole määrätietoinen.
  • Ole lämmin tärkeälle ihmiselle, mutta luja sairauden edessä.
  • Jos mahdollista, ottakaa hoitoonlähtö puheeksi yhteisenä rintamana usean läheisen kanssa.
  • Ajoita puheeksiotto oikein. Krapulan hetki on yleensä paras.

Frian henkilökunnalla on kokemusta sadoista onnistuneista interventioista, joissa läheiset ovat saaneet päihderiippuvaisen onnistuneesti hoitoon. Keskustelemme mielellämme teidän yksilöllisestä tilanteestanne ja annamme vinkkejä, jotka soveltuvat teille. Puhelinnumeromme on 010 319 0470  ja muut yhteystietomme löydät täältä.

Yhteydenotto aiheen tiimoilta on yleensä hyvin jännittävä läheisille. Voit olla kuitenkin varma siitä, että asia on hyvin arkipäiväinen ja normaali meille. Saamme päivittäin vastaavia puheluita. Ymmärrämme tilanteen hyvin myös henkilökohtaisesta kokemusmaailmastamme. Useimmat henkilökunnastamme ovat olleet itsekin tilanteessa, jossa olemme interventioineet itsellemme tärkeää henkilöä lähtemään päihdehoitoon. Joten voit ottaa yhteyttä luottavaisin mielin.