Minnesota-mallisesta päihdehoidosta puhuttaessa mainitaan usein läheisviikonloppu tärkeänä osana hoitoa. Läheistapahtumien toteutustapa vaihtelee Minnesota-mallisissa hoitopaikoissa. Tässä artikkelissa avataan, mistä läheisviikonlopuissa on kysymys ja miten toteutamme ne Fria-klinikalla? Lisäksi kerromme, miten varmistaudumme läheisviikonloppujen eettisyydestä ja siitä, että ne hyödyttävät sekä hoidossa olevaa päihderiippuvaista että läheisiä.

Käytännössä Fria-klinikan läheisviikonloput toteutetaan perjantai-illasta sunnuntaihin kestävällä ohjelmalla. Perjantai-iltana läheiset osallistuvat etäyhteydellä luentotilaisuuteen, jossa käydään läpi päihderiippuvuuden sairauskäsitettä, sen tunnistamista ja ilmenemistä koko perheen sairautena. Luennossa käydään esimerkkien maustamana läpi konkretiaa siitä, millainen sairaus on kyseessä ja miten siitä voi toipua.

Lauantaisin läheiset tulevat paikan päälle ja osallistuvat terapiaohjelmaan, jossa käsitellään läheisten kokemusmaailmaa. Päivän päätteeksi on vuorossa niin sanottu läheiskohtaaminen, jossa läheiset kertovat hoidossa olevalle päihderiippuvaiselle, miltä päihteiden käyttö on heistä tuntunut. Nämä läheiskohtaamiset ovat käytännössä aina hyvin tunteikkaita. Läheisten kokemusmaailmassa on usein pettymyksiä, surua ja turhautumista pitkään jatkuneesta ongelmasta. Raskaaksi asian tekee se, että kyseessä on merkityksellisen ja tärkeän ihmisen sairauden seuraukset. 

Sunnuntaisin läheiset osallistuvat terapiaan, jossa jatketaan asioiden työstämistä ja lisäksi katseita käännetään tulevaisuuden odotuksiin. Sunnuntain läheiskohtaamisessa myös hoidossa oleva päihderiippuvainen kertoo omia kokemuksiaan, tulevaisuuden toiveitaan ja suunnitelmiaan. Lisäksi läheiset pääsevät kertomaan, millainen on oikea ihminen päihderiippuvuuden takana. Tuo oikea ihminen on tärkeä. Oma lapsi, puoliso, isä, äiti, veli, sisar tai ystävä, jota läheisillä on usein ollut ikävä. 

Olemme Fria-klinikalla hyvin tietoisia siitä, että läheisviikonloppu on poikkeuksellinen ja tunnelataukseltaan hyvin voimakas tapahtuma. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että se toteutetaan huolellisesti ja harkiten.

Läheisviikonlopulla on hoidossa olevan päihderiippuvaisen kannalta kaksi merkittävää tavoitetta, jotka kumpikin liittyvät toipumiseen. Ensimmäinen on auttaa häntä näkemään oman päihteenkäyttönsä todellisuus. Alkoholismiin kuuluu voimakas kieltomekanismi. Kyseessä on vääristymä, joka muodostuu riippuvuuden edetessä ja joka mahdollistaa juomisen jatkumisen. Tämän kieltomekanismin purkaminen on  tärkeää, jotta henkilöllä syntyy motivaatio päihteettömään elämään.

Toinen tavoite on auttaa päihderiippuvaista näkemään omia vahvuuksiaan ja sitä, millainen on oikea ihminen riippuvuuden takana. Tämä on toipumisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Toipumisessa on kyse siitä, että päihderiippuvainen saa tulla siksi ihmiseksi joka oikeasti on. Ei sellaiseksi kuin päihderiippuvuus on hänen käytöstään ja ajatteluaan muuttanut.

Läheisviikonloppu

Olemme Fria-klinikalla hyvin tietoisia siitä, että läheisviikonloppu on poikkeuksellinen ja tunnelataukseltaan hyvin voimakas tapahtuma. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että se toteutetaan huolellisesti ja harkiten. Pidämme tärkeänä noudattaa niiden toteutuksessa myös sosiaali- ja terveysalan eettisiä arvoja. Seuraavassa on muutama tärkeä teema Fria-klinikan päihdehoidossa järjestettävien läheisviikonloppujen toteutuksesta:

Tärkeät henkilöt kutsutaan. Läheisviikonloppuun kutsuttavat henkilöt päätetään yhteistyössä hoidossa olevan henkilön kanssa hoidon alkupuolella. Yleensä he ovat henkilön perheenjäseniä tai ystäviä. Emme noudata automaattista sapluunaa sen suhteen, ketä kutsutaan vaan päätös tehdään yksilöllisesti ja yhteistyössä asiaa monelta näkökulmalta harkiten hoitojakson lähdettyä käyntiin.

Toteutus paikan päällä. Etäyhteydet ja videopalaverit ovat mainio apuväline. Mekin käytämme niitä läheisviikonloppujen perjantai-iltojen luentotilaisuuksissa. Läheisviikonlopun muun ohjelman toteutamme kuitenkin poikkeustilanteita lukuunottamatta paikan päällä, vaikka se vaatii enemmän vaivannäköä tekijöiltä ja osallistujilta. Läheisviikonlopussa käsitellään tunteita ja tunnelmia, joita ei voi mielestämme täysimääräisesti välittää videoyhteyden välityksellä. Näkemyksemme mukaan paikan päällä toteutettava läheisviikonloppu tuo merkittävän eron niiden vaikuttavuuteen verrattuna siihen, että ne järjestettäisiin pelkän etäyhteyden välityksellä. Näissä hoidossa olevan henkilön toipumisen kannalta tärkeissä asioissa toimintaamme eivät ohjaa myöskään kustannussäästöt, joita saavutettaisiin etäyhteydellä järjestettävillä läheistapahtumilla. Tämä on laajemminkin tärkeä arvo toiminnassamme, jonka mahdollistaa se, että olemme yrittäjien omistama yksityinen päihdepalveluiden tuottaja. 

Pieni koko mahdollistaa laadun. Fria-klinikan hoitokeskus ja sitä kautta hoidossa olevan ryhmän koko on pieni. Tämä mahdollistaa monta laatutekijää, muun muassa sen, että hoidossa olevan henkilön yksilöllisiin tarpeisiin voidaan keskittyä paremmin kuin isossa hoitopaikassa. Itselläni ja kollegoillani on pitkä kokemus hoitomallin toteuttamisesta isommissa paikoissa. Olemme huomanneet, että läheisviikonloput ovat erityisen laadukkaita, kun pidämme terapiaryhmän pienenä. Kyseessä ei ole massatapahtuma, jossa on paikalla jopa kymmeniä ihmisiä vaan pieni ja intiimi tilaisuus. Käytännössä tämä on näkynyt siinä, että paikalla olevat läheiset kokevat olonsa turvalliseksi ja uskaltavat avata tuntemuksiaan avoimemmin. Tällöin läheisviikonlopun perimmäinen merkitys nousee pintaan eikä niihin muodostu ison tapahtuman tunnelmaa. Tarkoituksena on auttaa hoidossa olevia päihderiippuvaisia ja heidän läheisiä kohtaamaan toisensa. Puhumaan ja kuuntelemaan asioita, joita ei ole päihteitä käyttäessä voinut, uskaltanut, halunnut tai osannut. Joskus hoitomallin parissa läheisviikonlopun iso koko on ollut jopa tavoite tai ylpeilyn aihe, koska sen on ymmärretty luovan vaikuttavuutta siihen osallistuville ihmisille. Tässä suhteessa olen henkilökohtaisesti muuttanut näkemystäni. Pieni on parempi.

Hoidossa oleva alkoholisti on arvokas ihminen. Vaikka läheisviikonlopuissa puhutaan myös sairauden ikävistä ja surullisista seurauksista, tavoitteemme on, että läheisviikonlopun myötä hoidossa oleva henkilö kokee olonsa arvokkaaksi ja tärkeäksi. Läheisten suhteen tavoitteemme on, että he kokevat tulleensa kuulluksi ja että läheisviikonlopun myötä herää toivo toipumisesta. Koska läheisviikonloppu on voimakas hoidollinen elementti, sen merkitys voi vääristyä. Esimerkiksi jos päihdetyöntekijän työote on vallankäytöllinen, läheisviikonlopun ikävien asioiden käsittely saa tarkoitusperistään poikkeavan ja epäeettisen merkityksen. Tarkoituksena ei ole kyykyttää hoidossa olevaa henkilöä tai osoittaa työntekijän olleen oikeassa. Tavoitteena on auttaa henkilöä näkemään päihderiippuvuutensa ikävät seuraukset ja arvokkuutensa ihmisenä.

Kokeneet tekijät. Läheisviikonloppujamme toteuttavat tekijät, joilla on pitkä kokemus alalla työskentelystä. Tarkkaa kirjaa ei ole tullut pidettyä, mutta olemme yhteensä vuosien aikana olleet toteuttamassa satoja läheisviikonloppuja. Niiden aikana on kertynyt kokemusta erilaisista tilanteista ja olemme myös oppineet kokemuksesta, mitä sudenkuoppia läheisviikonloppujen toteutuksessa tulee välttää. Pidämme tärkeänä, että työntekijöinä osaamme ylläpitää läheisviikonlopun tasapainoa siten, että rohkaisemme siihen osallistuvia henkilöitä henkilökohtaisista kokemuksista kertomiseen, mutta toisaalta suojelemme osallistujia painostavalta ilmapiiriltä ja avoimuuden liiallisilta vaatimuksilta.

Pidämme läheisviikonloppuja tärkeänä osana päihdehoitomme vaikuttavuutta. Lisäksi toivomme, että siihen osallistuvat kokevat sen ennen kaikkea positiivisena ja vapauttavana kokemuksena. Kiitos kaikille läheisille, jotka olette osallistuneet viikonloppuihimme. Jos läheisviikonloppuihin tai muihin hoitomme sisältöön liittyviin yksityiskohtiin liittyy kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme. Yhteystietomme löydät täältä.

Miska Mikkonen
Fria-klinikka
p. 010 319 0470