Fria-Klinikka aloittaa laitosmallisen Minnesota-hoidon Kirkkonummen Veikkolassa. Laitoshoito mahdollistaa täyden keskittymisen omaan toipumiseen ja on erittäin tehokas keino toipua päihderiippuvuudesta.

”Fria-Klinikalla on laitoshoidon toteuttamiseen ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen lupa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta. Tämä on tärkeää, sillä sen ansiosta voimme läpinäkyvästi tehdä työtä, jossa kunnioitetaan hyväksyttyjä ja tutkittuja hoitokäytäntöjä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä arvoja”, kertoo Fria-Klinikan Laura Eklund.

Laitoshoidon sisältö on:

  • 28-35 vrk intensiivijakso hoitolaitoksessa
  • Läheisviikonloppu
  • Jatkohoito kerran viikossa 11 kuukautta
  • Intervallijaksot tarpeen mukaan

Intensiivijakson ensimmäinen viikko on arviointijakso, jonka aikana hoitoon tulleen henkilön kanssa laaditaan kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon hoitoon tulevan henkilön yksilölliset tarpeet. Luonnollisesti päihdehoitoon tulevan henkilön avun tarpeen keskiössä on päihderiippuvuuden hoito, mutta myös muut tarpeet otetaan huomioon. Hoitojakson aikana käytössä ovat myös lääkäri- ja sairaanhoitajan palvelut.

Laitoshoidon hinta on 6500 euroa. Hoidon maksaja tulee olla selvillä ennen hoitoon tuloa. Kaupungin tai kunnan maksusitoumuksella hoitoon tulevalla päätös asiasta tulee olla ennen hoidon aloittamista. Hoidon maksajana voi toimia myös henkilö itse, hänen lähipiirinsä tai työnantaja. Tarvittaessa kanssamme voi keskustella myös eri maksuvaihtoehdoista.

Hoitoa kokemuksella ja ammattitaidolla

Fria-Klinikan terapiatyön tekijöillä on omakohtainen kokemus päihderiippuvuudesta. Jokainen työntekijöistämme on itse kokenut, miltä tuntuu hakea apua itselleen tai läheiselleen. Tämä kokemus antaa syvällisen ymmärryksen, millaisia asioita ja tunteita käydään läpi, kun hakeudutaan hoitoon ja siitä, millaisia muutoksia toipumisen aikana tapahtuu. 

”Oma toipumiskokemus luo lähtökohtaisesti kutsumuksen ja halun auttaa muita. Arvokkain työstämme tuleva palkka tulee siitä, että näkee ihmisen toipuvan päihderiippuvuudesta ja rikkinäisistä ihmisistä tulee huipputyyppejä. Sellaisia kuin oikeasti ovat ja joita läheisillä on yleensä ollut kova ikävä”, kertoo Fria-Klinikan Miska Mikkonen oman toipumiskokemuksen merkityksestä.

Oma toipumiskokemus yksistään ei tietysti ole sama asia kuin ammatillinen osaaminen. ”Ammatillinen koulutus, kokemus ja osaaminen tuovat näköaloja ja kykyä nähdä asioita laajemmasta perspektiivistä. Vaikka päihderiippuvuus aiheuttaa samankaltaisia ilmiöitä ja tunnemaailmoja, jokainen on kuitenkin oma yksilönsä, jolla on oma arvomaailmansa ja tapansa kokea asioita”, Miska Mikkonen jatkaa. 

Fria-klinikan tiimissä on yhteensä vuosikymmenien kokemus Minnesota-mallisesta hoidosta, mikä antaa ammattitaitoa erilaisten tilanteiden kohtaamiseen. Lisäksi kaikilla hoitotyöntekijöillämme on sosiaali- ja terveysalan koulutus ja kehitämme ammattitaitoamme myös tällä saralla.

Intensiivistä hoitoa kodikkaassa tunnelmassa

”Olemme valinneet laitoshoidolle linjan, jossa hoitokeskus halutaan pitää kodikkaana ja tunnelmaltaan lämpimänä. Samaan aikaan hoidossa olevien määrä pidetään sen verran pienenä, että hoidon aikana on mahdollisuus keskittyä paremmin hoidossa olevan tilanteeseen ja tarpeisiin”, kuvailee Laura Eklund.

”Hoidon voi puolestamme aloittaa tästä päivästä alkaen milloin tahansa. Meille voi soittaa numeroon 010 319 0470”, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Laura Eklund, laura.eklund@friaklinikka.fi, p. 045 110 5778

Hoitopaikan tiedustelut: soita 010 319 0470.